Αξιολογητικά εργαλεία

Στο κέντρο χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα διεθνών δοκιμασμένων και αναγνωρισμένων ψυχομετρικών εργαλείων και ερωτηματολογίων
 • για την αξιόπιστη εκτίμηση συναισθηματικών καταστάσεων (π.χ. κατάθλιψη, άγχος, φοβίες)
 • για τον έγκυρο και αξιόπιστο  εντοπισμό νοητικών ικανοτήτων και ελλείψεων (π.χ. νοητική υστέρηση, αλλά και εντοπισμό παιδιών με υψηλές νοητικές δυνατότητες (χαρισματικά παιδιά)
 • για την έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών (π.χ. δυσλεξία)
 • για τον πρώιμο εντοπισμό πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών (π.χ. αυτισμός).
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται μια επιλογή ψυχομετρικών εργαλείων με αξιοπιστία και εγκυρότητα, μεταφρασμένα και προσαρμοσμένα στα ελληνικά και σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό. Η διαχείριση των δεδομένων και των πληροφοριών είναι απόρρητη και λειτουργεί με την άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 
 Ελληνικό WISC - III
Το Ελληνικό WISCIII είναι η ελληνική έκδοση της πολύ γνωστής και ευρέως αναγνωρισμένης κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά, Wechsler Intelligence Scale for Children. Αποτελείται από 13 επιμέρους κλίμακες, οι οποίες αξιολογούν διαφορετικές πλευρές της νοημοσύνης, όπως για παράδειγμα την ακουστική μνήμη, την αφαιρετική σκέψη, την οπτική αντίληψη και την κατανόηση. Το σύνολο των υποδοκιμασιών εκφράζει τη λεγόμενη «γενική  νοημοσύνη» και ο συνδυασμός συγκεκριμένων υποδοκιμασιών δίνει  εκτιμήσεις για την «πρακτική νοημοσύνη» καθώς και τη «λεκτική νοημοσύνη». Με τη βοήθεια του WISCIII μπορεί  να αξιολογηθεί το νοητικό δυναμικό παιδιών ηλικίας 6  έως 16 ετών.
Η χορήγηση του WISCIII εξασφαλίζει ένα μεγάλο εύρος αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών για τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού και αποτελεί μεταξύ άλλων αναπόσπαστη προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό υποστηρικτικών παρεμβάσεων για το παιδί.
 
ΑΘΗΝΑ Τεστ
Το ΑΘΗΝΑ Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα διαγνωστικό μέσο για τον εντοπισμό τυχόν μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί. Εντοπίζει τομείς της ανάπτυξης του παιδιού που παρουσιάζουν ελλείψεις και χρήζουν ιδιαίτερη διδακτική, εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα του Αθηνά Τεστ μπορούν να αξιοποιηθούν για τον προγραμματισμό εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης, έτσι ώστε να εφαρμοστεί η κατάλληλη διδασκαλία στον εκάστοτε μαθητή.
Οι διάφορες κλίμακες του  Αθηνά Τεστ αξιολογούν πέντε βασικούς τομείς της ανάπτυξης του παιδιού όπως:
 • τη νοητική του ικανότητα
 • την ικανότητα ολοκλήρωσης προτάσεων
 • τη μνήμη ακολουθιών
 • τη γραφο-φωνολογική ενημερότητα
 • τη νευρο-ψυχολογική ωριμότητα
Το ΑΘΗΝΑ Τεστ μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών και σε περίπτωση νοητικής ανεπάρκειας και μέχρι την ηλικία των 14ων  ετών. 
Α΄ ΤΕΣΤ
Όταν ένα παιδί τελειώνει το νηπιαγωγείο,  πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν  είναι όντως έτοιμο να αρχίσει το σχολείο ή αν είναι ακόμα λίγο ανώριμο για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της Α’ δημοτικού.
Σήμερα στην Ελλάδα, το μοναδικό κριτήριο για την εγγραφή του παιδιού στην Α΄ τάξη του δημοτικού, είναι η ηλικία του. Όμως, η συμπλήρωση της ηλικίας και μόνο δε σημαίνει απαραίτητα ότι το παιδί όντως έχει την ωριμότητα για επιτυχή φοίτηση στο σχολείο. Για αυτόν τον λόγο, σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται ένας προληπτικός ανιχνευτικός έλεγχος σχολικής ετοιμότητας πριν πάει το παιδί στο σχολείο.
Από το 2007 υπάρχει και στην Ελλάδα για πρώτη φορά η δυνατότητα να εκτιμήσουμε αν ένα παιδί είναι έτοιμο να πάει στην Α΄ δημοτικού με τη χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ.
Το εν λόγω τεστ, είναι το πρώτο  διαγνωστικό εργαλείο, για την ανίχνευση της σχολικής ετοιμότητας, το οποίο έχει σταθμιστεί αποκλειστικά στην Ελλάδα σε πληθυσμό 2.500 παιδιών προσχολικής ηλικίας και ελέγχει πρώιμες μαθησιακές ικανότητες σε παιδιά που παρακολουθούν το νηπιαγωγείο. Είναι ένα απλό, εύχρηστο και σύντομο προληπτικό τεστ που απευθύνεται σε παιδιά 5-6 ετών, τα οποία πρόκειται να πάνε στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Το Α΄ΤΕΣΤ δεν είναι ένα τεστ νοημοσύνης , αλλά εξετάζει κατά πόσο ένα παιδί που τελειώνει το νηπιαγωγείο  είναι μαθησιακά και συναισθηματικά έτοιμο να αρχίσει τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο.
Σχεδιάστηκε από τη Λωρέττα Θωμαΐδου, παιδίατρο – αναπτυξιολόγο, και τον Στέλιο Μαντούδη, εργοθεραπευτή από το Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Το Α΄ ΤΕΣΤ προτείνεται από την Παιδιατρική Εταιρεία και έχει αναγνωριστεί από πανεπιστημιακούς φορείς (Ιατρική Σχολή, Τμήματα Επιστημών Υγείας, Παιδαγωγικά Τμήματα) και τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας.
Στόχος του Α΄ ΤΕΣΤ είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα αναπτυξιακά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη  του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και να προληφθεί η σχολική αποτυχία,  με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που αυτή συνεπάγεται (χαμηλή αυτοεκτίμηση, άρνηση του σχολείου και/ή σχολική φοβία, διαταραχές διαγωγής κτλ).
Η  χορήγησή του Α’ ΤΕΣΤ γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους θεραπευτές με πιστοποιημένη εκπαίδευση και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται  αυτόματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, γεγονός που εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα του τεστ.
Μετά από τη χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ δίνεται γραπτή αναφορά των αποτελεσμάτων στους γονείς, οι οποίοι ενημερώνονται από τον θεραπευτή αναλυτικά για τις τυχόν αδυναμίες του παιδιού τους και πώς μπορούν να τις αντιμετωπίσουν, αλλά και για τυχόν εξαιρετικές επιδόσεις του.
Η Καρόλα Folle – Αλέπη έχει εκπαιδευτεί στη χορήγηση της συγκεκριμένης δοκιμασίας και είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης του Α’ ΤΕΣΤ. 
ΑνΟμιλο 4
Το ΑνΟμιλο 4 είναι η ελληνική έκδοση του γαλλικού τεστ ERTL 4 και είναι ένα αξιόπιστο μέσο για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων λόγου και ομιλίας παιδιών ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών.
Ο πρώιμος εντοπισμός δυσκολιών στην ανάπτυξη του λόγου του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη παρέμβαση με στόχο την αποκατάσταση ή αναπλήρωση των ελλείψεων του. Η αποκατάσταση είναι σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί προτού το παιδί ενταχθεί στην Α’ Τάξη Δημοτικού. Διαφορετικά, πέρα από τις διαταραχές του λόγου, υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξει και άλλου τύπου διαταραχές, όπως προβλήματα στον γραπτό λόγο καθώς και συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες. 
ΠΑΤΕΜ
Το Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου –ΠΑΤΕΜ Ι,ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV  είναι μια σειρά ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης και των αυτοαντιλήψεων μαθητών όλων των τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου σε επιμέρους τομείς της ζωής τους όπως:
 • Σχολική ικανότητα
 • Σχέσεις με τους συνομήλικους
 • Σωματική ικανότητα
 • Σχέσεις με τη μητέρα
 • Αθλητική ικανότητα
 • Φυσική ικανότητα
 • Διαγωγή - συμπεριφορά
 • Σχέσεις με το άλλο φύλο
 
Τεστ Αξιολόγησης της Έκφρασης και της Κατανόησης
Ο λόγος αποτελείται από τρείς βασικούς τομείς:
1. τη δομή, η οποία περιλαμβάνει:
 • τη μορφολογία, δηλαδή τα μικρότερα τμήματα της λέξης, γνωστά ως μόρφημα και τους κανόνες αυτών
 • τη φωνολογία, δηλαδή τους φθόγγους της ελληνικής γλώσσας και τους κανόνες που τους διέπουν
 • τη σύνταξη, δηλαδή τους κανόνες συνδυασμού των λέξεων για τον σχηματισμό προτάσεων
2. το περιεχόμενο, που αναφέρεται στη γνώση του νοήματος των λέξεων
3. τη χρήση του λόγου, δηλαδή τη γνώση και τήρηση των κοινωνικο-γλωσσικών κανόνων.
Η κατανόηση και χρήση των τριών αυτών βασικών επιπέδων του λόγου, καθώς και η κατανόηση των λεγομένων των άλλων ατόμων είναι οι βάσεις για τη σωστή επικοινωνία των ανθρώπων.
Πολλές φορές τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση (π.χ. δεν κατανοούν τις εντολές που τους δίνονται ή τα λεγόμενα των άλλων) ή/και δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κατάλληλα και ορθά τον λόγο για να εκφράσουν τις επιθυμίες τους, τις ανάγκες τους, τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους και διάφορες πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία για την αξιολόγηση και διάγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην έκφραση και στην κατανόηση του λόγου. Ορισμένα από τα  τεστ που χρησιμοποιούνται γι’ αυτόν τον λόγο είναι τα εξής:
 • CELF (Clinical Evaluation of  Language Fundamentals)
 • DERBYSHIRE (Derbyshire Language Scheme)
 • PLS (Preschool Language Scale)
Τα συγκεκριμένα τεστ είναι αξιόπιστα μέσα διάγνωσης τυχόν δυσκολιών στην έκφραση και στην κατανόηση σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
TOPL-2
Το TOPL-2  (Test of  Pragmatic Language) είναι ένα σταθμισμένο τεστ που παρέχει μια επίσημη αξιολόγηση της πραγματολογικής χρήσης της γλώσσας των παιδιών. Αποτελείται από 36 εικόνες και 8 ερωτήσεις που αξιολογούν τη μεταφορική χρήση της γλώσσας, την κατανόηση της ειρωνείας, την τήρηση των κοινωνικών κανόνων και την ικανότητα του παιδιού να κατανοεί και να επιλύει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 – 17 ετών. 
TROG
Η γνώση της γραμματικής είναι πολύ σημαντική τόσο στον προφορικό λόγο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, όσο και στον γραπτό λόγο στα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών (σχολική ηλικία).
Το TROG (Test for Reception of Grammar) είναι ιδανικό για την αξιολόγηση της κατανόησης και της γραμματικής επάρκειας  στη χρήση της γλώσσας από τα παιδιά. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4ων – 12 ετών και σε ενήλικες με διαγνωσμένη αφασία.
Αποτελείται από είκοσι σελίδες, όπου στην καθεμία υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές εικόνες με στόχο τον έλεγχο του προσληπτικού λεξιλογίου και της γραμματικής. Το επίπεδο δυσκολίας σταδιακά αυξάνεται, ανάλογα με τις ικανότητες των παιδιών.
Το Trog μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε το επίπεδο του παιδιού ή του ενήλικα με αφασία,  ως προς την κατανόηση και τη γνώση της γραμματικής και να θέσουμε τους κατάλληλους στόχους για τη βελτίωση των δυσκολιών που υπάρχουν σε αυτούς τους τομείς. 
WPPSI-ΙΙΙ 
Το  WPPSI-ΙΙΙ (WechlerPreschoolandPrimaryScaleofIntelligence-ThirdEdition, 2002) αποτελεί ένα κλινικό εργαλείο για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών  ηλικίας 2 ετών και 6 μηνών έως και 7 ετών και 3ων μηνών (2;6-7;3).Είναι σταθμισμένο στην Ελλάδα και αποτελείται από 14 υποδοκιμασίες όπως Σχέδιο Κύβων, Πληροφορίες, Κατονομασία Εικόνων κ.ά. Το τεστ απευθύνεται σε δύο ηλικιακές ομάδες (2;6-3;11  και 4;0-7;3), στις οποίες χορηγούνται διαφορετικές υποδοκιμασίες, ώστε να καλύπτει την εκτεταμένη γνωστική ανάπτυξη, που συντελείται στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους ανάπτυξης των παιδιών.
Τα παιδιά ηλικίας 2;6-3;11 ετών, αξιολογούνται με 4 βασικές υποδοκιμασίες, που δεν απαιτούν μεγάλη λεκτική έκφραση. Έτσι το μειωμένο  εύρος προσοχής και γλωσσικής ανάπτυξης δεν επηρεάζει τόσο την επίδοση του παιδιού.Ενώ στα παιδιά ηλικίας 4;0-7;3 χορηγούνται 7 βασικές υποδοκιμασίες, κάποιες από τις οποίες απαιτούν γλωσσική έκφραση και ικανότητα χειρισμού του μολυβιού. Στο τεστ υπάρχουν και συμπληρωματικές δοκιμασίες, οι οποίες χορηγούνται ανάλογα με την κρίση του αξιολογητή, για τον υπολογισμό επιπλέον δεικτών.
Το WPPSI-IIΙ παρέχει αποτελέσματα Λεκτικού και Πρακτικού Δείκτη Νοημοσύνης, καθώς και το Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των καθυστερήσεων στη γνωστική ανάπτυξη και των μαθησιακών δυσκολιών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφοριών, καθώς και τη λειτουργία του παιδιού στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα λειτουργούν ως οδηγός για την τοποθέτηση του παιδιού σε κλινικά ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών στο Δημοτικό σχολείο (ΑΞΕΛ)
Πρόκειται για ένα εργαλείο ανίχνευσης και διερεύνησης των επιτελικών λειτουργιών και απευθύνεται  σε παιδιά σχολικής ηλικίας (6-10 ετών). Είναι σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό και περιλαμβάνει
 • Δοκιμασία Πύργου, με την οποία αξιολογείται η ικανότητα σχεδιασμού, άσκησης γνωστικού ελέγχου και επίλυσης προβλημάτων σε μη λεκτικά πλαίσια
 • Παρατεταμένη εφαρμογή  σύνθετης στρατηγικής απάντησης, που αξιολογεί την ικανότητα εφαρμογής σύνθετης στρατηγικής επιλογής απαντήσεων σε προκαθορισμένα λεκτικά ερεθίσματα
 • Λεκτικές και μη λεκτικές δοκιμασίες επαγωγικής σκέψης, που αξιολογούν την επαγωγική, αναλυτική και συνθετική σκέψη
Στόχος του ΑΞΕΛ είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών ελλειμμάτων σε διάφορους γνωστικούς τομείς, που σχετίζονται με την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών, με απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό του κατάλληλου, για το κάθε παιδί, προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης. 
Τεστ Μάθησης και Κατηγοριοποίησης
Το Τεστ Μάθησης και Κατηγοριοποίησης είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης, λόγω επίκτητων ή αναπτυξιακών διαταραχών, όπως Δυσλεξία, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Επιληψία, ενώ μπορεί να χορηγηθεί και σε άτομα με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες. Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών και διαφοροποιείται ως προς δύο ηλικιακές ομάδες (5-8 και 9-12).Το τεστ αποτελείται από δύο κλίμακες: την «Κλίμακα Μάθησης» και την «Κλίμακα Κατηγοριοποίησης», οι οποίες μπορούν να χορηγηθούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη καθώς και σε συνδυασμό με άλλα σταθμισμένα τεστ. Οι επιμέρους δοκιμασίες της κάθε κλίμακας αξιολογούν διαφορετικούς τομείς της διαδικασίας της μάθησης και της κατηγοριοποίησης, με σκοπό την ανίχνευση διαταραχών και τον σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης.
Τεστ Μνήμης
Το Τεστ μνήμης είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο, σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό, που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό δυσκολιών μνήμης, που μπορεί να οφείλονται σε ελλιπή προσοχή ή να εμφανίζονται ως αποτέλεσμα αναπτυξιακών ή επίκτητων διαταραχών, όπως η επιληψία, το σύνδρομο Down, η υποξία, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κ.ά. Μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού σχολείου (5 έως 12 ετών) και διαφοροποιείται ως προς  δύο ηλικιακές ομάδες (5-8 ετών και 9-12 ετών), σύμφωνα με τις αναπτυξιακές δυνατότητες των παιδιών, ενώ είναι κατάλληλο και για παιδιά  με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες.
Το τεστ αποτελείται από τρείς κλίμακες: την Ανιχνευτική Κλίμακα Λεκτικής και Οπτικής Μνήμης, η οποία στοχεύει στον εντοπισμό διαταραχών μνήμης, καθώς και την Κλίμακα Ανάκλησης Ιστοριών και την Κλίμακα Ανάκλησης Οπτικών Πληροφοριών, οι οποίες διερευνούν τη φύση και τη σοβαρότητα των διαταραχών αυτών, ώστε να σχεδιαστεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης.
Δοκιμασία Κατονομασίας της Βοστώνης
Αφασία είναι μια επίκτητη διαταραχή του λόγου, που οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη και προκαλεί δυσκολία στην επικοινωνία. Ανάλογα με τον τύπο της αφασίας επηρεάζονται διαφορετικά μέρη του λόγου (ομιλία, κατανόηση, κατονομασία, ανάγνωση/γραφή).
Ένα σημαντικό και όχι ιδιαιτέρως γνωστό κομμάτι του προφορικού λόγου που μπορεί να πληγεί λόγω αφασικής διαταραχής είναι η κατονομασία, δηλαδή η ικανότητα ονομασίας εικόνων - λέξεων. Η δοκιμασία κατονομασίας της Βοστώνης μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε την ικανότητα κατονομασίας  ενός ανθρώπου με αφασία. Αποτελείται από 15 εικόνες – λέξεις που παρουσιάζονται στον εξεταζόμενο με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας.
Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να μας δώσει στοιχεία για τον τύπο της αφασίας και να συμβάλει στο σχεδιασμό ενός σωστού θεραπευτικού προγράμματος. 
WAIS-IV
Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες, Τέταρτη Έκδοση (Wechsler Adult Intelligence Scale - Fourth Edition, WAIS-IV) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο που απευθύνεται σε έφηβους και ενήλικες από 16;0 έως 90;11. Στόχος του είναι η αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας και παρέχει αποτελέσματα τόσο για τη γενική νοητική ικανότητα(ΓΔΝ), όσο και για τη νοητική λειτουργικότητα συγκεκριμένων γνωστικών περιοχών. Το WAIS-IVείναι σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό και  αποτελεί πολύτιμο οδηγό για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων, αφού εκτός από την ολοκληρωμένη εκτίμηση της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τμήμα μιας αξιολόγησης για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών, γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών και νοητικής  χαρισματικότητας σε εξεταζόμενους με ποικίλες νευρολογικές καταστάσεις. 
Λογόμετρο
Το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων προφορικού λόγου καθώς και των δεξιοτήτων γραμματισμού κατάλληλο για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (3 - 6 ετών).
Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2012-2016 και αποτελείται από μια πλήρη και ψυχομετρικά άρτια συστοιχία δοκιμασιών που έχουν σταθμιστεί σε μαθητικό πληθυσμό από διάφορες περιοχές της Ελλάδας με απώτερο σκοπό να αποτελέσει τη βάση για έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών που βρίσκονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για να εμφανίσουν γλωσσικές, αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες κατά τη φοίτησή τους στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο
Έχει σχεδιαστεί με βάση τις βασικές διαστάσεις του γλωσσικού συστήματος (εκτός της Φωνητικής), ώστε να καλύπτει όλο το εύρος των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών και έχει τους ακόλουθους στόχους:
 • Την εκτίμηση του προφορικού λόγου των παιδιών ως προς όλα τα υποσυστήματα της γλώσσας (φωνολογία, σημασιολογία, μορφολογία, πραγματολογία) τόσο σε επίπεδο πρόσληψης-κατανόησης όσο και σε επίπεδο έκφρασης-παραγωγής
 • Την εκτίμηση της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών σε επιγλωσσικό και μεταγλωσσικό επίπεδο (φωνολογική και μορφολογική επίγνωση)
 • Την εκτίμηση της ακουστικής κατανόησης τόσο σε επίπεδο ακολουθίας προφορικών οδηγιών όσο και σε επίπεδο απάντησης σε ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου
 • Την εκτίμηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων γραμματισμού (αναγνώριση γραμμάτων και φθόγγων, γραφή ονόματος, επινοημένη γραφή)
 • Την ανάδειξη των ιδιαίτερων προφίλ των μαθητών, έτσι ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης για όσους από τους μαθητές παρουσιάζουν ελλείμματα σε συγκεκριμένους τομείς.
Στο κέντρο Ανάπτυξη η Καρόλα Folle – Αλέπη έχει πιστοποίηση χορήγησης ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ (αρ. πιστοποίησης 170616_355)
ADOS-2
Το ΑDOS - 2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, (Lord, C., Luyster, R.J., Gotham, K. & Guthrie, W., 2012) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση και διάγνωση των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού. Βασίζεται στην «τριάδα» συμπεριφορών, η οποία χαρακτηρίζει άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού: μειονεκτούσα κοινωνική αλληλεπίδραση, μειονεκτούσα κοινωνική επικοινωνία  και περιορισμένα, επαναληπτικά ενδιαφέροντα & δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο των ψυχικών διαταραχών DSM – IV  (American Psychiatric Association, 1994)  και στην Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, ICD (World Health Organization, 1994).
Στην προσπάθεια να καλύψει το σύνολο του φάσματος, τόσο όσον αφορά το επίπεδο λειτουργικότητας όσο και την ηλικία, υπάρχουν 5 διαφορετικοί  τύποι του εργαλείου (modules), που καλύπτουν ηλικίες από παιδιά 12 μηνών μέχρι και ενήλικες με ευχέρεια λόγου.
Το πρωτόκολλο αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει  μια σειρά από ημιδομημένες δραστηριότητες,  οι οποίες στοχεύουν στην εκμαίευση κοινωνικών αλληλεπιδράσεων του εξεταστή με τον εξεταζόμενο, ανάλογα με την ηλικία του. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν κατασκευαστικές και αλληλεπιδραστικές δοκιμασίες, δραστηριότητες οι οποίες αξιολογούν την ικανότητα  αφήγησης ιστορίας και τις επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και το λειτουργικό και φανταστικό παιχνίδι.
Στη συνέχεια, καταγράφεται η συχνότητα  και η ποιότητα αυτών των συναλλαγών καθώς και των μη λειτουργικών συμπεριφορών του εξεταζόμενου και οι κατηγοριοποιημένες παρατηρήσεις αυτές μετατρέπονται σε ποσοτικές βαθμολογίες, οι οποίες οδηγούν σε συγκεκριμένες τιμές- ουδοί (cut off scores), οι οποίες έχουν ελεγχθεί ψυχομετρικά και αποτελούν το σημείο αναφοράς για να καταταχθεί το εξεταζόμενο άτομο σε μία από τις κατηγορίες «αυτισμός», «διαταραχή του φάσματος του αυτισμού» ή «όχι αυτισμός».
H Καρόλα Folle – Αλέπη έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στην χορήγηση και στην  αξιολόγηση του ADOS – 2 σε επίπεδο κλινικής αξιοπιστίας (clinical reliability)

Περισσότερα

blog

Μεινετε ενημερωμενοι. Νεα, αποψεις και ενδιαφεροντα αρθρα

Τί είναι οι «επιτελικές λειτουργίες»

Οι επιτελικές λειτουργίες (executive functions) είναι σύμφωνα με τον Funahashi (2001) «το προϊόν της συντονισμένης λειτουργίας ποικίλων διεργασιών

Πρακτικές συμβουλές για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση προτείνεται την παρούσα χρονική στιγμή ως τρόπος διαχείρισης της κρίσης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση.