Μέθοδοι

ΤEACCH

TEACCH είναι το ακρωνύμιο της φράσης Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children, που μεταφράζεται στα ελληνικά ως «Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας». Ουσιαστικά, είναι ένα δομημένο πρόγραμμα, που βοηθά το άτομο με αυτισμό να αναπτύξει δεξιότητες απαραίτητες για την ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.
     Η δόμηση πραγματοποιείται σε 4 επίπεδα, που επεξηγούνται παρακάτω:
  • Φυσική οργάνωση: ο χώρος και τα υλικά οργανώνονται με σαφή και φυσικά όρια. Δημιουργούνται ξεκάθαρες περιοχές (π.χ. τραπέζι δασκάλου, περιοχή δομημένου παιχνιδιού, περιοχή ομαδικής εργασίας κ.α.), στις οποίες είναι μειωμένα τα ερεθίσματα διάσπασης της προσοχής
  • Καθημερινό Πρόγραμμα: χρησιμοποιούνται οπτικά βοηθήματα (π.χ. εικόνες, αντικείμενα) που δείχνουν τί θα συμβεί και πότε. Το άτομο με αυτισμό μπορεί να προβλέπει τις επόμενες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να μειώνεται το άγχος του. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μεταβαίνει από τη μία δραστηριότητα στην άλλη με μεγαλύτερη ανεξαρτησία.
  • Σύστημα Εργασίας: βοηθά στη γνώση του ατόμου σχετικά με το τί δραστηριότητες θα κάνει, πόση εργασία θα κάνει, πότε τελειώνει η εργασία και τί θα συμβεί μετά. Προάγει την ανεξαρτησία του ατόμου και την γενίκευση των δεξιοτήτων σε άλλα περιβάλλοντα.
  • Οπτική δομή: τα υλικά τοποθετούνται σε ξεχωριστά κουτιά και οι οδηγίες δίνονται οπτικά, ώστε το άτομο με αυτισμό να κατανοεί τι αναμένεται από αυτό. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχει οπτική σαφήνεια με τη χρήση ετικετών ή/και με τη χρήση χρωματικής κωδικοποίησης. 
Η δομημένη διδασκαλία που προάγει η μέθοδος TEACCH βοηθά το άτομο με αυτισμό να κατανοεί καλύτερα, μειώνει το άγχος του, αποσκοπεί στην ανεξαρτησία του, διευκολύνει τη μάθηση και βοηθά το άτομο να διαχειρίζεται επαρκώς τα προβλήματα της συμπεριφοράς του.

blog

Μεινετε ενημερωμενοι. Νεα, αποψεις και ενδιαφεροντα αρθρα

Αργοπορημένη προσέλευση γονέων και παιδιών στο σχολείο και στα μαθήματά τους – Μηνύματα που στέλνουν οι γονείς

Τί είναι οι «επιτελικές λειτουργίες»

Οι επιτελικές λειτουργίες (executive functions) είναι σύμφωνα με τον Funahashi (2001) «το προϊόν της συντονισμένης λειτουργίας ποικίλων διεργασιών