Ποια είναι τα διάφορα επίπεδα νοητικής υστέρησης;

noitiki sterisi
Τα διάφορα επίπεδα της νοητικής υστέρησης στο DSM – 5 ορίζονται με βάση τον βαθμό προσαρμοστικότητας του ατόμου και όχι μόνο με βάση τον δείκτη νοημοσύνης. Ωστόσο τονίζεται η ανάγκη κατά τη διάγνωση να χρησιμοποιείται τόσο η κλινική αξιολόγηση όσο και τα σταθμισμένα τεστ μέτρησης της νοημοσύνης.
Άτομα τα οποία έχουν νοητικό πηλίκο 85 – 115 έχουν φυσιολογική νοημοσύνη,  άτομα με νοητικό πηλίκου άνω του 115 θεωρούνται ευφυή και όσα έχουν πηλίκο κάτω του 85, κατατάσσονται σύμφωνα με την κατάταξη του Kaufman (KTEA - 3) και της ταξινόμησης  ΙCD -10 Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς στα παρακάτω επίπεδα νοητικού δυναμικού:
  1. Οριακή νοημοσύνη: Δείκτης νοημοσύνης (IQ): 85 - 70. 
Η νοημοσύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση χαρακτηρίζεται και ως υπολειπόμενη νοημοσύνη ή αλλιώς στα κατώτερα όρια του φυσιολογικού. Η οριακή νοημοσύνη δεν θεωρείται ακόμα νοητική υστέρηση και τα άτομα σε αυτό το επίπεδο νοημοσύνης  μπορούν να φοιτούν  σε κανονικά σχολεία. Μπορούν να βοηθηθούν με τροποποιήσεις του προγράμματος και των μεθόδων διδασκαλίας από τον δάσκαλο. Επίσης μπορούν να βοηθηθούν έχοντας παράλληλη στήριξη ή και να παρακολουθήσουν τμήμα ένταξης.2. Ελαφρά νοητική υστέρηση: Δείκτη νοημοσύνης (IQ):  50 - 69
Χαρακτηρίζεται και ως ελαφρά υπολειπόμενη νοημοσύνη. Τα παιδιά σε αυτό το επίπεδο εντάσσονται στην ομάδα των εκπαιδεύσιμων ατόμων.  Τα παιδιά αυτά χαρακτηρίζονται από καλή επικοινωνία και κοινωνικές δεξιότητες μέχρι την ηλικία των 5 - 6  ετών. Στη σχολική ηλικία μπορούν να φοιτήσουν σε ειδικά σχολεία ή σε τμήματα ένταξης. Προτεραιότητα στην εκπαίδευσή τους έχει να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται και να είναι όσο το δυνατό υψηλότερης λειτουργικότητας στο σύνολο της ζωής τους. Συνήθως χρειάζονται εποπτεία ή βοήθεια στην υπόλοιπη ζωή τους, και πολλές φορές τα καταφέρνουν αρκετά καλά στην κοινωνική τους ένταξη και συναλλαγή.
3. Μέτρια νοητική υστέρηση: Δείκτη νοημοσύνης (IQ):  35 - 49
Στην κατηγορία ανήκει περίπου το 10% των νοητικά υστερούντων. Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την ομάδα, κατά τη νηπιακή ηλικία εξελίσσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους και αργότερα μπορούν να πάρουν ακαδημαϊκή μόρφωση έως το επίπεδο περίπου της Β' Δημοτικού. Στη συνέχεια, μπορούν να εκπαιδευτούν σε κέντρα ημέρας και αργότερα να απασχοληθούν σε εργαστήρια με εποπτεία. Μπορούν να εκπαιδευτούν σε ειδικά πλαίσια κοινωνικής ένταξης για ημιαυτόνομη ή αυτόνομη διαβίωση με υψηλή εποπτεία.
4. Σοβαρή νοητική υστέρηση: Δείκτη νοημοσύνης (IQ):  20 - 34
 Λιγότερο από το 5% των νοητικά υστερούντων ατόμων ανήκει σε αυτή την ομάδα.  Τα άτομα με αυτόν τον βαθμό νοητικής υστέρησης ενδέχεται να καταφέρουν να κατακτήσουν κάποιες δεξιότητες ομιλίας και λόγου και βασικά στοιχεία αυτοεξυπηρέτησης, ικανότητες τις οποίες θα μπορέσουν ίσως να αναπτύξουν κατά την παιδική τους ηλικία. Αναλόγως, μπορούν να εκπαιδευτούν σε κέντρα ημέρας και αργότερα να απασχοληθούν σε προστατευμένα εργαστήρια.5. Βαριά νοητική υστέρηση: Δείκτη νοημοσύνης (IQ): < 20
 Αυτό το επίπεδο νοητικής υστέρησης συνήθως συνυπάρχει με σοβαρές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, αναπηρίες κ.ά. Αφορά άτομα, τα οποία είναι πλήρως εξαρτημένα από άλλους, με σοβαρά προβλήματα ή πλήρη αδυναμία επικοινωνίας και αυτοεξυπηρέτησης. 

Περισσότερα

blog

Μεινετε ενημερωμενοι. Νεα, αποψεις και ενδιαφεροντα αρθρα

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά - μέρες χαράς ή μελαγχολίας;

Αργοπορημένη προσέλευση γονέων και παιδιών στο σχολείο και στα μαθήματά τους – Μηνύματα που στέλνουν οι γονείς