Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα 

www.carola-alepi.gr
Tα περιεχόμενα της ιστοσελίδας www.carola-alepi.gr παρέχονται δωρεάν στους επισκέπτες του υπό τους παρακάτω αναφερόμενους όρους χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσει ο επισκέπτης με προσοχή διότι αποτελούν τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο κάθε ο χρήστης να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων της, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας. Σε περίπτωση επίσκεψης των σελίδων της, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και δίνει τη συγκατάθεσή του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
1. H ιστοσελίδα www.carola-alepi.gr αποτελεί προέκταση του γραφείου της ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας Καρόλα Folle – Αλέπη και παρέχει πληροφορίες, οδηγίες και προτάσεις που αφορούν την ψυχική υγεία και ευεξία του ενήλικου ατόμου, του εφήβου και του παιδιού. Επίσης ασχολείται με τη σχέση των γονέων με τα παιδιά τους και με θέματα διαπαιδαγώγησης. Το περιεχόμενο που παρατίθεται στην ιστοσελίδα έχει χαρακτήρα ενημερωτικό και συμβουλευτικό, ανανεώνεται διαρκώς και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια προκληθεί σε κάποιο χρήστη της ιστοσελίδας και δε φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθεί το υλικό αυτό από τους χρήστες της ιστοσελίδας.
2. Τα κείμενα της ιστοσελίδας αντλούν στοιχεία και πληροφορίες από επιστημονικά άρθρα και βιβλία και παρόλο που δεν αναφέρεται αναλυτικά η βιβλιογραφία σε κάθε άρθρο εκείνη είναι διαθέσιμη, σε όποιον το επιθυμεί μετά από επικοινωνία με την κάτοχο της ιστοσελίδας.
3. Η κάτοχος της ιστοσελίδας καταβάλλει συνεχώς προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες να χαρακτηρίζονται από τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και επιστημονική ορθότητα. Ωστόσο, το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στο εν λόγω ιστότοπο δεν αντανακλά όλες τις επιστημονικές απόψεις, αλλά η κάτοχος του έχει επιλέξει εκείνες τις επιστημονικές απόψεις που κρίθηκαν επιστημονικά τεκμηριωμένες και περισσότερο κατάλληλες για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.
4. Τα κείμενα που περιλαμβάνονται σ' αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται μόνο για πληροφόρηση. Το υλικό σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική / ψυχολογική / ψυχοθεραπευτική φροντίδα που προσφέρει ένας ειδικός. Το υλικό αυτής της ιστοσελίδας δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σα βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας και οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.
5. Η www.carola-alepi.gr συμμορφώνεται με το Ελληνικό και το Διεθνές Δίκαιο, καθώς και με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Συνεπώς, σε περίπτωση διαμαχών ή διαφορών ανάμεσα στην ίδια και σε τρίτους, προκύπτουσες από την παρούσα συμφωνία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα καθ´ύλην Ελληνικά Δικαστήρια, για την επίλυση της διαφοράς. Κατά κανόνα, για κάθε ενδεχόμενη ή επόμενη διαφορά, διαμάχη ή αμφισβήτηση, αρμόδιο θα είναι το εθνικό σύστημα, για την εκδίκαση ή και τη διαιτησία ανάμεσα στα μέρη.
6. Για κάθε θέμα που αφορά μία διαφορά, ή διαμάχη, σχετική με το Διαδίκτυο, θα εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της Ελληνικής Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας όπως και οι κανόνες Δημοσίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Ο δικαιούχος, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.
7. Tα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του www.carola-alepi.gr ανήκουν αποκλειστικά στη δημιουργό της ιστοσελίδας, την Καρόλα Folle – Αλέπη. Επιτρέπεται η χρήση κειμένων της παρούσας ιστοσελίδας από άλλους διαδικτυακούς τόπους μόνο με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύνδεσμος («link») προς την ιστοσελίδα www.carola-alepi.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του υλικού της εν λόγου ιστοσελίδας χωρίς γραπτή άδεια από την κάτοχο και μόνο για ιδιωτική χρήση.
8. Καμιά μέθοδος ή θεραπεία που αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.carola-alepi.gr δεν ταιριάζει σε κανέναν ασθενή, εάν προηγουμένως δεν έχει εξεταστεί από εξειδικευμένο ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή. Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται ρητά η συνδρομή ενός επαγγελματία Ψυχολόγου, κάτοχο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλου ειδικού ψυχικής υγείας, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά τη δική σας ψυχική υγεία ή αυτή άλλων ατόμων. Ζητήστε άμεσα βοήθεια από επαγγελματία ψυχικής υγείας στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Ιδεασμοί αυτοκτονίας, σκέψεις θανάτου ή σκέψεις που αφορούν τη βλάβη άλλων ανθρώπων.
  • Αίσθημα ότι δεν μπορείτε να φροντίσετε τον εαυτό σας.
  • Σωματική, σεξουαλική και λεκτική κακοποίηση.
  • Κίνδυνοι για τη σωματική / ή και ψυχική σας υγεία.
9. Η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει και ενδέχεται να παραπέμπει και στο μέλλον, σε άλλες ιστοσελίδες υπό τη μορφή συνδέσμων ("links") για την παροχή περισσότερων πληροφοριών στον επισκέπτη και για την αναγνώριση της προσφοράς άλλων επιστημόνων στο έργο της. Παρέχοντας links ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί πιο εύκολα και άμεσα, την ιστοσελίδα κάποιου τρίτου συνεργάτη της. Ωστόσο, το www.carola-alepi.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους, ούτε και για τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εκείνοι χρησιμοποιούν. Οι επισκέπτες των συνδεδεμένων ιστoσελίδων, ευθύνονται αποκλειστικά για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προκύψει σε περίπτωση που κάποιος χρήστης τις επισκεφθεί κατόπιν ανακατεύθυνσης από την ιστοσελίδα www.carola-alepi.gr. Η πρόσβαση και η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών της ιστοσελίδας μου.
10. Προστασία ανηλίκων Η ιστοσελίδα www.carola-alepi.gr απευθύνεται σε ενήλικες, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Συνιστάται στους γονείς ο έλεγχος της πρόσβασης των παιδιών τους στο διαδίκτυο καθώς το www.carola-alepi.gr δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ακατάλληλη χρήση από ανήλικα άτομα.
11. Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να με ειδοποιήσετε στο carola.alepi@gmail.com για την αντιμετώπισή τους.

blog

Μεινετε ενημερωμενοι. Νεα, αποψεις και ενδιαφεροντα αρθρα

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά - μέρες χαράς ή μελαγχολίας;

Αργοπορημένη προσέλευση γονέων και παιδιών στο σχολείο και στα μαθήματά τους – Μηνύματα που στέλνουν οι γονείς