Γναθοπροσωπικές Δυσμορφίες - Σχιστίες

_face_deformities.jpg
Τι είναι οι σχιστίες;
Σχιστίες είναι οι ανατομικές δυσπλασίες / δυσμορφίες που διαχωρίζουν κατά μήκος δύο τμήματα μαλακών ή σκληρών ιστών, που θα έπρεπε να είναι μεταξύ τους ενωμένα σε ενιαίο όργανο κατά την εμβρυακή διάπλασή τους. Είναι μία από τις πιο συνήθεις γναθοπροσωπικές δυσμορφίες και μπορούν να υπάρχουν σε ένα ή περισσότερα μέρη της στοματο-ρινο-φαρυγγικής κοιλότητας, τα οποία είναι η σκληρή υπερώα, η μαλθακή υπερώα, το άνω χείλος, το κάτω χείλος, η φατνική απόφυση και η μύτη.
Ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι σχιστιών;
Οι κυριότεροι τύποι σχιστιών είναι :
  • Η χειλεοσχιστία, όπου η σχιστία εμφανίζεται στο άνω ή στο κάτω χείλος ή και στα δύο χείλη ή / και στο φατνίο και μπορεί να είναι μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Είναι δηλαδή ο διαχωρισμός μίας ή και των δύο πλευρών του άνω χείλους ή / και του φατνίου. Η χειλεοσχιστία αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν το βρέφος μπορεί να υποβληθεί σε αναισθησία, συνήθως σε ηλικία 3ων μηνών.
  • Η υπερωοσχιστία, η οποία αναφέρεται στο διαχωρισμό των δύο υπερωικών πετάλων στη μέση γραμμή και μπορεί να περιλαμβάνει τη σκληρή ή τη μαλθακή υπερώα ή και τα δύο τμήματα. Με απλά λόγια, είναι ένα άνοιγμα στον ουρανίσκο που μπορεί να αφορά μόνο τη μαλθακή υπερώα, το οποίο όμως μπορεί να επεκτείνεται και πιο πολύ, έτσι ώστε να διαχωρίζει και το σκληρό τμήμα της. Η υπερωοσχιστία αντιμετωπίζεται χειρουργικά σε ηλικία 6 – 12 μηνών.
  • Η χειλεο – υπερωοσχιστία, στην οποία υπάρχει συνδυασμός και των δύο ειδών σχιστιών και η οποία μπορεί να είναι μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Συνυπάρχει δηλαδή διαχωρισμός στον ουρανίσκο και στο χείλος.
  • Η υποβλεννογόνεια σχιστία, στην οποία στη θέση της υπερώας υπάρχει μεμβρανώδης ιστός και πολλές φορές παρατηρείται και δισχιδής σταφυλή.

Περισσότερα

blog

Μεινετε ενημερωμενοι. Νεα, αποψεις και ενδιαφεροντα αρθρα

Αργοπορημένη προσέλευση γονέων και παιδιών στο σχολείο και στα μαθήματά τους – Μηνύματα που στέλνουν οι γονείς

Τί είναι οι «επιτελικές λειτουργίες»

Οι επιτελικές λειτουργίες (executive functions) είναι σύμφωνα με τον Funahashi (2001) «το προϊόν της συντονισμένης λειτουργίας ποικίλων διεργασιών