Πρόγραμμα απώλειας βάρους για σωματική και ψυχική υγεία και ευεξία

Ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους το οποίο στηρίζεται μόνο σε ένα διαιτολόγιο, τις περισσότερες φορές είναι καταδικασμένο να αποτύχει διότι δε λαμβάνει υπ’ όψη τις ψυχολογικές διαστάσεις και τους ψυχολογικούς μηχανισμούς δημιουργίας και διατήρησης της παχυσαρκίας.

Το ομαδικό ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα απώλειας βάρους για σωματική και ψυχική υγεία και ευεξία που διεξάγεται στο γραφείο της ψυχολόγου Καρόλα Folle - Αλέπη απευθύνεται σε υγιείς ανθρώπους που δυσκολεύονται στον έλεγχο του βάρους τους λόγω συστηματικής συναισθηματικής υπερφαγίας, κακής διατροφής, καθιστικής ζωής και γενικότερα λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής. Είναι μια συνεργασία από μια ομάδα ειδικών (ψυχολόγος, ιατρός ενδοκρινολόγος, ειδικός φυσικής αγωγής και αισθητικός) και έχει ως στόχο την απώλεια βάρους μέσα από την:
  • Εκπαίδευση στον εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της βιολογικής πείνας και της συναισθηματικής υπερφαγίας
  • Συνειδητοποίηση συναισθημάτων που οδηγούν στην κατανάλωση φαγητού με την έννοια της συναισθηματικής υπερφαγίας
  • Εκμάθηση κατάλληλων τρόπων έκφρασης αναγκών και συναισθημάτων
  • Εκμάθηση κατάλληλων τρόπων ικανοποίησης βασικών αναγκών με στόχο την αποδέσμευση των συναισθηματικών μεταπτώσεων από την κατανάλωση φαγητου
  • Εκμάθηση τεχνικών για την ανάλογη αντιμετώπιση δυσάρεστων καταστάσεων (π.χ. τεχνικές χαλάρωσης και αυτούπνωσης)
  • Εκπαίδευση σε τεχνικές αυτοελέγχου
  • Εκπαίδευση στην ορθή αξιολόγηση και εκτίμηση της βιολογικής πείνας
  • Εκμάθηση τεχνικών αυθυποβολής
  • Εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά
  • Βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της εικόνας του εαυτού του ατόμου που συμμετέχει στην ομάδα.
Βάση όλου του προγράμματος είναι η ψυχολογική στήριξη και ενθάρρυνση των μελών της ομάδας με απώτερο στόχο την ψυχική και συναισθηματική τους υγεία, ισορροπία και ευεξία.