Πρόγραμμα Διαχείρισης του Άγχους

Το άγχος εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άνθρωπο και η συμπτωματολογία του είναι πολυδιάστατη καθώς έχει επίδραση σε ολόκληρο το σύστημα νου – σώματος σε συναισθηματικό, γνωστικό και σωματικό επίπεδο καθώς και στον τομέα της συμπεριφοράς.

 Σωματικά συμπτώματα

Άτομα που βιώνουν άγχος που ξεπερνάει το δημιουργικό επίπεδο μπορεί να παρουσιάζουν σωματικά συμπτώματα όπως:

 •  ταχυκαρδία
 •  δύσπνοια
 •  πονοκεφάλους
 •  δερματικές ενοχλήσεις
 •  αυξημένη αρτηριακή πίεση
 •  εξάψεις
 •  «βάρος» και πόνο στο στήθος
 •  βήχα και ασθματικές καταστάσεις
 •  δυσπεψία, διάρροια
 •  υπερευαισθησία στο θόρυβο ή σε μυρωδιές
 •  μειωμένη σεξουαλική διάθεση
 •  αϋπνίες και διαταραχές του ύπνου
 •  ζαλάδες
 •  ναυτία
 •  διάφορες σωματικές ενοχλήσεις χωρίς οργανική αιτία ( πόνοι στον αυχένα, στη πλάτη, στην κοιλιά κτλ.)

 Ψυχολογικά συμπτώματα

Συναισθηματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις του άγχους είναι μεταξύ άλλων:

 •  αίσθημα συνεχούς ανησυχίας
 •  υπερδιέγερση
 •  αίσθημα εξάντλησης και κούρασης
 •  αρνητική διάθεση
 •  ευερεθιστικότητα
 •  αρνητικές σκέψεις
 •  Συμπτώματα στο γνωστικό τομέα

Το υπερβολικό άγχος δρα αρνητικά και στο γνωστικό τομέα και το άτομο που το βιώνει χαρακτηρίζεται από:

 •  υπερδιέγερση
 •  υπερεκτίμηση του κινδύνου
 •  υποτίμηση των ατομικών ικανοτήτων και της εξωτερικής βοήθειας
 •  καταστροφοποίηση
 •  δυσκολίες συγκέντρωσης
 •  δυσκολίες μάθησης
 •  μείωση της αποδοτικότητάς του
 •  Συμπτώματα στο επίπεδο της συμπεριφοράς

Τα συμπτώματα στο σωματικό, ψυχολογικό και γνωστικό τομέα έχουν επιπτώσεις και στη συμπεριφορά του ατόμου το οποίο μπορεί να παρουσιάσει:

 •  αποφυγή του αγχογόνου ερεθίσματος ή της κατάστασης που βιώνει ως απειλή
 •  επιθετικότητα
 •  υπερβολική κατανάλωση τροφής ή το αντίθετο
 •  αυξημένη κατανάλωση τοξικών ουσιών


Το «Πρόγραμμα Διαχείρισης του Άγχους» που διεξάγεται στο γραφείο της ψυχολόγου, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, είναι πολυδιάστατο και εστιάζει στο συναισθηματικό, γνωστικό και σωματικό επίπεδο καθώς και στον τομέα της συμπεριφοράς.
Ανάλογα με την περίσταση συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων:
· Tη συστηματική απευαισθητοποίηση του ατόμου για ερεθίσματα και καταστάσεις που το αγχώνουν υπερβολικά
· Tη σταδιακή και προοδευτική έκθεση σε καταστάσεις που δημιουργούν άγχος και φόβο
· Την εκμάθηση:

 •  της διαφραγματικής αναπνοής
 •  της προοδευτικής μυϊκής χαλάρωσης
 •  της αυτούπνωσης

· Tην εκπαίδευση στην:

 •  διεκδικητική συμπεριφορά
 •  επίλυση προβλημάτων
 •  οργάνωση χρόνου και δουλειάς

· τη γνωσιακή αναδόμηση
· την ψυχολογική στήριξη του ατόμου και τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής του