Ισχύει το ιατρικό απόρρητο στην ψυχοθεραπεία;

Οι ψυχολόγοι υποχρεώνονται από το νόμο στη διαφύλαξη του απορρήτου, (νόμου 991/79, ΦΕΚ Α’ 278 Άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου). Αυτό σημαίνει ότι ο ψυχολόγος δεν παρέχει σε τρίτους καμία πληροφορία για τον πελάτη του, χωρίς τη δική του ρητή έγκριση. Θα ήθελα να τονίσω ότι σε μια επίσκεψη στο γραφείο μου, πέρα από το νομικό πλαίσιο, η απόλυτη εχεμύθεια είναι εξασφαλισμένη. Αυτό ισχύει όχι μόνο όσον αφορά τα στοιχεία σας και το περιεχόμενο συνομιλιών και συνεδριών μας, αλλά και όσον αφορά το γεγονός της επίσκεψής σας στο γραφείο μου, διότι οι συνεδρίες μας μπορούν να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να μη συναντήστε κανένα άλλο άτομο στο χώρο μου εκτός από εμένα. Επίσης οι όποιες γραπτές πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη μου και τη θεραπεία του, θα παραμείνουν στη διάθεσή μου μόνο για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η θεραπεία του βρίσκεται σε εξέλιξη. Το απόρρητο αίρεται (δηλ. παύει να ισχύει) στις περιπτώσεις που ο πελάτης απειλήσει να βλάψει τον εαυτό του ή κάποιον άλλον.