Πόσο διαρκεί η ψυχοθεραπεία;

Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που κάνουν οι πελάτες μου στην πρώτη συνάντησή μας είναι το πόσο θα διαρκέσει η θεραπεία και πότε θα ξεπεράσουν το θέμα / πρόβλημα που τους απασχολεί.
Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ψυχοθεραπείας ποικίλει ανάλογα με:

  •  το είδος του προβλήματος και το χρόνο που υφίσταται
  •  τη σοβαρότητα και τις ιδιαιτερότητες του προβλήματος
  •  την ιδιοσυγκρασία του ενδιαφερόμενου - το κίνητρο του ενδιαφερόμενου
  •  τη θετική ή αρνητική επιρροή που θα δεχθεί ο θεραπευόμενος από παράγοντες ανεξάρτητους από τη θεραπεία
  •  τη θεραπευτική μέθοδο που ακολουθεί ο θεραπευτής

Η γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση ψυχοθεραπείας δεν υπερβαίνει συνήθως τις 30 συνεδρίες.