Πρόγραμμα Βελτίωσης Δεξιοτήτων Επικοινωνίας

Οι δεξιότητες ακρόασης και απόκρισης είναι βασικές στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι:

 • δεν μπορούν να πουν κάτι που θέλουν στον άλλον από φόβο ότι θα τον πληγώσουν ή ότι θα συγκρουστούν μαζί του
 • δεν μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες τους κατάλληλα
 • δεν μπορούν να χειριστούν διαφωνίες
 • δεν τους καταλαβαίνουν οι άλλοι
 • δεν μπορούν να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν ένα διάλογο
 • δεν μπορούν να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους και την ανάγκη ικανοποίησης των αναγκών τους
 • δεν τους «υπολογίζουν» οι άλλοι
 • δεν αντέχουν τις συγκρούσεις και υποχωρούν

Στο «Πρόγραμμα Βελτίωσης Δεξιοτήτων Επικοινωνίας» ο ενδιαφερόμενος έχει την ευκαιρία να αναπτύξει αυτές τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες στις οποίες μειονεκτεί και να:

 

 • αποκτήσει «δεξιότητες προσεκτικής ακρόασης», οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση των άλλων ανθρώπων
 • εκπαιδευτεί σε «δεξιότητες επιρροής», οι οποίες είναι απαραίτητες για την έκφραση των σκέψεων, των προθέσεων και των συναισθημάτων
 • πετύχει καλύτερο συντονισμό των αναγκών του, σε σχέση με τις ανάγκες των σημαντικών ανθρώπων στη ζωή του
 • εισπράττει και να δείχνει περισσότερο σεβασμό στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους
 • ασκεί περισσότερη επιρροή στα σημαντικά ζητήματα της ζωής του
 • έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση
 • αντιμετωπίζει με περισσότερη άνεση τις συγκρούσεις
 • βιώνει μεγαλύτερη ισορροπία και ηρεμία στη ζωή του.