1
2
3
4

Σχολική ετοιμότητα

Sxoliki Etimotita textΗ φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά. Αυτή η βαθμίδα εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για τη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.  Ένας βασικός στόχος του νηπιαγωγείου είναι η προετοιμασία του παιδιού για την ομαλή του ένταξη στην πρώτη τάξη του δημοτικού.
 
Σε αυτό το εκπαιδευτικό σκαλί της γνώσης το παιδί, έρχεται σε επαφή με τα γράμματα, αποκτά προμαθηματικές γνώσεις, εξασκείται μεταξύ άλλων στη γραφή, στη ζωγραφική και στην ομαδική εργασία. Οι εμπειρίες μας στην Α’ Δημοτικού, αλλά και στις άλλες τάξεις, μας δείχνουν ωστόσο, ότι για την καλή ένταξη των παιδιών στο σχολείο δεν επαρκεί αυτή η προετοιμασία.

Οι δασκάλες, ιδιαίτερα στην Α΄ τάξη, διαπιστώνουν όλο και περισσότερες δυσκολίες στη συγκέντρωση, στην οργάνωση δουλειάς, στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων και στην αφηρημένη σκέψη.

Οι γονείς επίσης αναφέρουν πολλές φορές δυσκολίες στους εν λόγω τομείς, όταν τα παιδιά κάνουν τις εργασίες τους στο σπίτι.

Ακόμη και τα ίδια τα παιδιά μας δείχνουν με τη συμπεριφορά τους τις αδυναμίες τους. Αποφεύγουν ή αναβάλλουν τις εργασίες τους, περιμένουν την ανάλυση προβλημάτων και την οργάνωση δουλειάς από το γονέα, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο νοητικό δυναμικό τους˙ αντιθέτως, πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο αυτό ιδιαίτερα σε παιδιά με υψηλές νοητικές δυνατότητες.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η συγκέντρωση και η οργάνωση εργασίας;

Η συγκέντρωση αποτελεί βασικό παράγοντα για την εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων. Μειωμένη προσοχή και ελλιπής συγκέντρωση έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αναγκαίου χρόνου εκμάθησης και αύξηση των λανθασμένων αποτελεσμάτων. Επομένως, ο μαθητής βιώνοντας πως χρειάζεται πολλή ώρα για την κατάκτηση μιας δεξιότητας και ότι κάνει πολλά λάθη, αποκτά μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό του με επιπλέον αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα μάθησης.

Πολλά παιδιά δυσκολεύονται επίσης στη σωστή οργάνωση εργασίας. Μια δραστηριότητα η οποία αποτελείται από διάφορα απλά βήματα, δεν μπορεί να εκτελεστεί, γιατί το παιδί δεν έχει μάθει να οργανώνει τα βήματα αυτά με το σωστό τρόπο και με την ορθή σειρά και όχι επειδή τα βήματα αυτά είναι δύσκολα και πέρα από τις δυνατότητές του.

Τα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας έχουν επίσης πολλές φορές ανεπαρκείς δυνατότητες στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων. Δυσκολεύονται να ταξινομούν τα δεδομένα που τους δίνονται και να τα χρησιμοποιούν έτσι ώστε να φτάσουν στη λύση ενός προβλήματος. Αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση είναι και πάλι τα αυξημένα λάθη που κάνουν το παιδί να νιώθει μειωμένη ικανοποίηση από την επίδοσή του και σταδιακά να έχει μια αρνητική εικόνα του εαυτού του. Αν δε μάθει το παιδί τη σωστή οργάνωση εργασίας και την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, μπορεί να οδηγηθεί ακόμα και στην απόγνωση και στην παραίτηση από την εργασία ή το πρόβλημα, παρόλο που είναι μέσα στις δυνατότητές του.

Το Πρόγραμμα Σχολικής Ετοιμότητας για το παιδί του νηπιαγωγείου, το οποίο διεξάγεται στο γραφείο της ψυχολόγου - λογοθεραπεύτριας Καρόλα FolleAλέπη, σχεδιάστηκε για την πρόληψη των προαναφερόμενων δυσκολιών.

Είναι αποτέλεσμα εντατικής και μακροχρόνιας μελέτης της συμπεριφοράς και των δυσκολιών παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Είναι όμως και αποτέλεσμα της μελέτης των πιο αποτελεσματικών τεχνικών και προγραμμάτων για τη βελτίωση των απαραίτητων ικανοτήτων, για την ομαλή μάθηση.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό την ενεργοποίηση όλων των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού και συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων:
  • ασκήσεις για την ανάπτυξη της οπτικής και ακουστικής μνήμης
  • ασκήσεις για την καλύτερη αντίληψη και επεξεργασία ερεθισμάτων
  • ασκήσεις συγκέντρωσης σε οπτικό και ακουστικό επίπεδο
  • ασκήσεις για την αντίληψη προβλημάτων και την οργανωμένη επίλυσή τους
  • ασκήσεις κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης
  • ασκήσεις για την κατηγοριοποίηση ερεθισμάτων
  • ασκήσεις προσανατολισμού
  • ασκήσεις έκφρασης
  • ασκήσεις για την καλλιέργεια της κρίσης του παιδιού
  • ασκήσεις για την ανάπτυξη της αφαιρετικής σκέψης
Το πρόγραμμα είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να είναι διασκεδαστικό και η ολοκλήρωση της κάθε άσκησης να αποτελεί από μόνη της τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση και επιβράβευση για το παιδί.