1
2
3
4

Ψυχομετρική αξιολόγηση

Στο γραφείο της ψυχολόγου χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα διεθνών δοκιμασμένων και αναγνωρισμένων ψυχομετρικών εργαλείων και ερωτηματολογίων

 • για την αξιόπιστη εκτίμηση συναισθηματικών καταστάσεων (π.χ. κατάθλιψη, άγχος, φοβίες)
 • για τον έγκυρο και αξιόπιστο εντοπισμό νοητικών ικανοτήτων και ελλείψεων (π.χ. νοητική υστέρηση, αλλά και εντοπισμό παιδιών με υψηλές νοητικές δυνατότητες (highability)
 • για την έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών (π.χ. δυσλεξία)
 • για τον πρώιμο εντοπισμό πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών (π.χ. αυτισμός).

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται μια επιλογή ψυχομετρικών εργαλείων με αξιοπιστία και εγκυρότητα, μεταφρασμένα και προσαρμοσμένα στα ελληνικά και σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό. Η διαχείριση των δεδομένων και των πληροφοριών είναι απόρρητη και λειτουργεί με την άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

 

Ελληνικό WISC III

Το Ελληνικό WISC III είναι η ελληνική έκδοση της πολύ γνωστής και ευρέως αναγνωρισμένης κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά, Wechsler Intelligence Scale for Children. Αποτελείται από 13 επιμέρους κλίμακες, οι οποίες αξιολογούν διαφορετικές πλευρές της νοημοσύνης, όπως για παράδειγμα την ακουστική μνήμη, την αφαιρετική σκέψη, την οπτική αντίληψη και την κατανόηση. Το σύνολο τον υποδοκιμασιών εκφράζει τη λεγόμενη «γενική  νοημοσύνη» και ο συνδυασμός συγκεκριμένων υποδοκιμασιών δίνει  εκτιμήσεις για την «πρακτική νοημοσύνη» καθώς και τη «λεκτική νοημοσύνη». Με τη βοήθεια του WISC III μπορεί  να αξιολογηθεί το νοητικό δυναμικό παιδιών ηλικίας 6  έως 16 ετών.


Η χορήγηση του WISC III εξασφαλίζει ένα μεγάλο εύρος αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών για τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού και αποτελεί μεταξύ άλλων αναπόσπαστη προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό υποστηρικτικών παρεμβάσεων για το παιδί.

 

 

Α' ΤΕΣΤ - Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας

 

Όταν ένα παιδί τελειώνει το νηπιαγωγείο, πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν είναι όντως έτοιμο να αρχίσει το σχολείο ή αν είναι ακόμα λίγο ανώριμο για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της Α’ δημοτικού.

Σήμερα στην Ελλάδα, το μοναδικό κριτήριο για την εγγραφή του παιδιού στην Α΄ τάξη του δημοτικού, είναι η ηλικία του. Όμως, η συμπλήρωση της ηλικίας και μόνο δε σημαίνει απαραίτητα ότι το παιδί όντως έχει την ωριμότητα για επιτυχή φοίτηση στο σχολείο. Για αυτόν τον λόγο, σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται ένας προληπτικός ανιχνευτικός έλεγχος σχολικής ετοιμότητας πριν πάει το παιδί στο σχολείο.

Από το 2007 υπάρχει και στην Ελλάδα για πρώτη φορά η δυνατότητα να εκτιμήσουμε αν ένα παιδί είναι έτοιμο να πάει στην Α΄ δημοτικού με τη χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ.

Το εν λόγω τεστ, είναι το πρώτο διαγνωστικό εργαλείο, για την ανίχνευση της σχολικής ετοιμότητας, το οποίο έχει σταθμιστεί αποκλειστικά στην Ελλάδα σε πληθυσμό 2.500 παιδιών προσχολικής ηλικίας και ελέγχει πρώιμες μαθησιακές ικανότητες σε παιδιά που παρακολουθούν το νηπιαγωγείο. Είναι ένα απλό, ευχάριστο και σύντομο προληπτικό τεστ που απευθύνεται σε παιδιά 5-6 ετών, τα οποία πρόκειται να πάνε στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Το Α΄ΤΕΣΤ δεν είναι ένα τεστ νοημοσύνης , αλλά εξετάζει κατά πόσο ένα παιδί που τελειώνει το νηπιαγωγείο είναι μαθησιακά και συναισθηματικά έτοιμο να αρχίσει τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο.

Σχεδιάστηκε από τη Λωρέττα Θωμαΐδου, παιδίατρο – αναπτυξιολόγο, και τον Στέλιο Μαντούδη, εργοθεραπευτή από το Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Το Α΄ ΤΕΣΤ προτείνεται από την Παιδιατρική Εταιρεία και έχει αναγνωριστεί από πανεπιστημιακούς φορείς (Ιατρική Σχολή, Τμήματα Επιστημών Υγείας, Παιδαγωγικά Τμήματα) και τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας.

Στόχος του Α΄ ΤΕΣΤ είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα αναπτυξιακά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και να προληφθεί η σχολική αποτυχία, με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που αυτή συνεπάγεται (χαμηλή αυτοεκτίμηση, άρνηση του σχολείου και/ή σχολική φοβία, διαταραχές διαγωγής κτλ).

Η ευαισθησία και η εγκυρότητα του Α΄ ΤΕΣΤ είναι υψηλή, και η χορήγησή του γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους θεραπευτές με πιστοποιημένη εκπαίδευση.

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, γεγονός που εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα του τεστ.

Μετά από τη χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ δίνεται γραπτή αναφορά των αποτελεσμάτων στους γονείς, οι οποίοι ενημερώνονται από τον θεραπευτή αναλυτικά για τις τυχόν αδυναμίες του παιδιού τους και πώς μπορούν να τις αντιμετωπίσουν, αλλά και για τυχόν εξαιρετικές επιδόσεις του.

Η Καρόλα Folle – Αλέπη έχει εκπαιδευτεί στη χορήγηση της συγκεκριμένης δοκιμασίας και είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης του Α’ ΤΕΣΤ.
  

 

ΑνΟμιΛο 4 - Τεστ ΑΝίχνευσης διαταραχών ΟΜιλίας και ΛΟγου για παιδιά 4 χρονών

 

Το ΑνΟμιλο 4 είναι η ελληνική έκδοση του γαλλικού τεστ ERTL 4 και είναι ένα αξιόπιστο μέσο για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων λόγου και ομιλίας παιδιών ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών.

 

Ο πρώιμος εντοπισμός δυσκολιών στην ανάπτυξη του λόγου του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη παρέμβαση με στόχο την αποκατάσταση ή αναπλήρωση των ελλείψεων του. Η αποκατάσταση είναι σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί προτού το παιδί ενταχθεί στην Α’ Τάξη Δημοτικού. Διαφορετικά, πέρα από τις διαταραχές του λόγου, υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξει και άλλου τύπου διαταραχές, όπως προβλήματα στον γραπτό λόγο καθώς και συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.

 

ΑΘΗΝΑ - Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

 

 Το ΑθΗΝΑ Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα διαγνωστικό μέσο για τον εντοπισμό τυχόν μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί. Εντοπίζει τομείς της ανάπτυξης του παιδιού που παρουσιάζουν ελλείψεις και χρήζουν ιδιαίτερη διδακτική, εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα του Αθηνά Τεστ μπορούν να αξιοποιηθούν για τον προγραμματισμό εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης, έτσι ώστε να εφαρμοστεί η κατάλληλη διδασκαλία στον εκάστοτε μαθητή.

Οι διάφορες κλίμακες του Αθηνά Τεστ αξιολογούν πέντε βασικούς τομείς της ανάπτυξης του παιδιού όπως:

 • τη νοητική του ικανότητα
 • την ικανότητα ολοκλήρωσης προτάσεων
 • τη μνήμη ακολουθιών
 • την γραφο-φωνολογική ενημερότητα
 • την νευρο-ψυχολογική ωριμότητα

 Το Αθηνά Τεστ μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών και σε περίπτωση νοητικής ανεπάρκειας και μέχρι την ηλικία των 14 ετών.

  

Φωνολογικό Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής Συμπεριφοράς για παιδιά ηλικίας 5-6 ετών (ΦΩΤΑΔΥΣ 5-6)

 

Το Φωνολογικό Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής Συμπεριφοράς για παιδιά ηλικίας 5-6 ετών (ΦΩΤΑΔΥΣ 5-6) αφορά τον εντοπισμό παιδιών προσχολικής ηλικίας με τάσεις εμφάνισης δυσλεξικής συμπεριφοράς. Έχει σχεδιαστεί και σταθμιστεί στην Ελλάδα (2002 έως 2007) και είναι αποτέλεσμα έρευνας της εξέλιξης των γνωστικών προϋποθέσεων του γραπτού λόγου από το δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου έως το τέλος της Β’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Περιλαμβάνει οκτώ ψυχομετρικές υποκλίμακες για παιδιά του Νηπιαγωγείου, οι οποίες αποτυπώνουν τους τρεις επιμέρους τομείς της φωνολογικής επεξεργασίας των πληροφοριών και της οπτικής προσοχής και είναι μια δοκιμασία αξιολόγησης των ειδικών προγνωστικών παραμέτρων, οι οποίες συνδέονται με την επιτυχή μάθηση του γραπτού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
 

 

Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου – ΠΑΤΕΜ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV

 

Το Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου –ΠΑΤΕΜ Ι,ΙΙ, ΙΙΙ, ΙVείναι μια σειρά ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης και των αυτοαντιλήψεων μαθητών όλων των τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου σε επιμέρους τομείς της ζωής τους όπως:

 • Σχολική ικανότητα
 • Σχέσεις με τους συνομήλικους
 • Σωματική ικανότητα
 • Σχέσεις με τη μητέρα
 • Αθλητική ικανότητα
 • Φυσική ικανότητα
 • Διαγωγή - συμπεριφορά
 • Σχέσεις με το άλλο φύλο