Εκδόσεις

Έχω τη μεγάλη χαρά να ανακοινώσω την έκδοση του πρώτου βιβλίου μου με τίτλο «Διαχειριστείτε το άγχος σας - Ένας πρακτικός οδηγός» με επισυναπτόμενο cd με ασκήσεις χαλάρωσης από τις εκδόσεις Αλκυών. http://www.alkyonp.gr/product.asp?catid=142

Το βιβλίο «Διαχειριστείτε το άγχος σας - ένας πρακτικός οδηγός» περιέχει μια σύντομη ανάλυση του φαινομένου του άγχους αλλά κυρίως διάφορες δοκιμασμένες, απλές, αλλά αποτελεσματικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές αναπνοής, χαλάρωσης και μεθόδους οργάνωσης, που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τον αναγνώστη στην αποτελεσματική διαχείριση του άγχους.

Οι τεχνικές που αναλύονται στο βιβλίο είναι:

Βασικό κομμάτι του βιβλίου αποτελεί το επισυναπτόμενο CD, το οποίο περιέχει - για πρώτη και μοναδική φορά στην ελληνική γλώσσα - οδηγίες εκφωνούμενες από την ίδια τη συγγραφέα, για ασκήσεις αναπνοής, σωματικής και ψυχικής χαλάρωσης καθώς και για τεχνικές νοερής απεικόνισης και για την αντιμετώπιση της αϋπνίας.

Οι οδηγίες για τις διάφορες μεθόδους χαλάρωσης βρίσκονται επίσης σε έντυπη μορφή στο παράρτημα του οδηγού για την καλύτερη εφαρμογή από τον αναγνώστη.

Επιθυμία μου είναι με τη βοήθεια του βιβλίου και των ασκήσεων που περιέχονται σε αυτό, αλλά και στο cd , να αποτελέσει το άγχος εφαλτήριο για νέες προκλήσεις, συνοδοιπόρο και σύμμαχο στη ζωή όλων και όχι σκόπελο.

Системы утепления фасадов